Cấu trúc prefer, would prefer và cách phân biệt

Prefer, would prefer là cấu trúc quen thuộc trong tiếng Anh. Cách dùng cấu trúc prefer, would prefer như thế nào? Hãy cùng HocGioiTiengAnh tìm hiểu nhé.

Cấu trúc prefer

Prefer có thể đi cùng động từ nguyên thể và động từ V(ing). Mỗi cấu trúc sẽ có ý nghĩa khác nhau, diễn tả những sắc thái khác nhau.

Prefer something to something: Yêu thích cái gì hơn cái gì

Ví dụ: I prefer coffee to tea, I prefer this book to that book.

Prefer to V: diễn tả thích làm cái gì

Ví dụ: I prefer to play football

My brother prefers to play piano.

Prefer V(ing) to V(ing): Thích làm cái này hơn cái kia

Ví dụ: I prefer playing football to playing badminton (tôi thích chơi bóng đá hơn chơi cầu lông)

I prefer walking to cycling (Tôi thích đi bộ hơn chạy xe đạp)

Cấu trúc prefer, would prefer và cách phân biệt

Cấu trúc would prefer

Dùng cấu trúc would prefer để nói về sở thích ở hiện tại hoặc tương lai. Nó thường được dùng trong bối cảnh giao tiếp trang trọng, lịch sự.

Cấu trúc: S + would prefer + N/to V

Ví dụ: He would prefer to stay here (Anh ta thích ở lại hơn)

I would prefer this shool (Tôi thích ngôi trường này)

Ana would prefer to travel by train

S + Would prefer + to V + rather than + V: Thích làm điều này hơn làm điều kia

Ví dụ: I would prefer to go out with friends rather than stay alone all day.

S + Would prefer + O (+ not) + to V: Muốn ai đó làm (không làm) điều gì

Ví dụ: My parents would prefer me to live in Ha Noi (Bố mẹ muốn tôi sống ở Hà Nội)

I would prefer my boyfriend not to smoke (Tôi muốn bạn trai tôi không hút thuốc)

Lưu ý: cấu trúc này có thể thay thế bằng S + Would prefer it if S + V (chia ở thì quá khứ đơn)

Ví dụ: They would prefer me to come soon (They would prefer it if I came soon)

Nếu viết lại bằng would rather, chúng ta có công thức: S + would rather + S + V(ed)/ didn’t + V

Ví dụ:

I would prefer you to stay with me = I would rather you stayed with me

My mother would prefer me not to go by bus = My mother would rather I didn’t go by bus

Theo sau would prefer không có V(ing)

Sự khác nhau giữ prefer và would prefer

Cả prefer và would prefer đều diễn tả thích cái gì hơn. Tuy nhiên, chúng có thể được dùng trong ngữ cảnh khác nhau.

Prefer dùng để diễn tả sở thích chung chung, mang tính chất lâu dài.

Ví dụ:

Mai: I like singing (Mình thích hát)

Hoa: I prefer swimming (Tớ thích bơi hơn)

Would prefer: Dùng để nói sở thích trong trường hợp cụ thể, tính chất tạm thời

Ví dụ:

Mai: I would like a cup of tea (Tớ muốn uống trà)

Hoa: I would prefer a cup of milk (Tớ muốn uống sữa hơn)

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu cấu trúc prefer, would prefer. Chúc bạn học tiếng Anh ngày càng tiến bộ và nhớ truy cập HocGioiTiengAnh hàng ngày nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Designed by conangi.com