Cấu trúc Unless, cách sử dụng và các lỗi sai thường gặp

Cấu trúc Unless thường xuất hiện ở các bài tập, kiểm tra. Chúng ta thường gặp ở bài viết lại câu. Sau đây, chúng ta hãy cùng HocGioiTiengAnh tìm hiểu cấu trúc Unless và cách dùng nhé.

Cấu trúc Unless

Unless có nghĩa là không, trừ khi. Nó tương đương với “If not”. Trong câu điều kiện, hai từ này có thể thay thế cho nhau. Dù mang nghĩa phủ định nhưng uneless được dùng trong câu khẳng đinh.

Ví dụ:

I don’t go out unless there is urgent problem (tôi không ra ngoài trừ khi có vấn đề cấp bách)

You will be ill unless you stop smoking (Bạn sẽ bị ốm trừ khi bạn bỏ thuốc lá)

Mệnh đề Unless có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

Ví dụ:

Unless you study hard, you will not pass the exam (Nếu bạn không học hàn chăm chỉ, bạn sẽ không thể qua được kỳ thi)

I will meet her today unless I have an urgent issue (Tôi sẽ gặp cô ấy hôm nay trừ khi tôi có vấn đề cấp bách)

Cách sử dụng Unless

Dưới đây là cách dùng unless trong tiếng Anh.

Cấu trúc Unless, cách sử dụng và các lỗi sai thường gặp
  • Dùng trong câu điều kiện loại 1: Diễn tả sự việc có thể xảy ra trong tương lai. Ta có thể dùng cả Unless và if not để thay thế cho nhau.

Cấu trúc: Unless + S + V (thì hiện tại đơn), S + will/can/shall + V

Ví dụ: You will fail the exam unless you study hard = you will fail the exam if you do not study hard.

  • Câu điều kiện loại 2: Diễn tả tình huống không xảy ra trong hiện tại, có thể dùng unless và if not để thay thế cho nhau.

Cấu trúc: Unless + S +Ved / V2 (Quá khứ đơn), S+ would + V

She would go to school in time unless she got up late

  • Câu điều kiện loại 3: Diễn tả sự việc không xảy ra trong quá khứ. Có thể dùng unless, if not thay thế cho nhau.

Cấu trúc: Unless + S + had + V(ed)/PT3 , S + would + have + Ved/PT3 (PT3 = phân từ 3)

Ví dụ:

If you had not gone out yesterday, you wold not have been sick (Nếu bạn không đi ra ngoài vào hôm qua, bạn đã không bị ốm)

Unless you had gone out yesterday, you wold not have been sick

  • Unless dùng để đề xuất một ý kiến nào đó. Trong trường hợp này, bạn không dùng If not để thay thế.

Ví dụ:

I will call you – unless I have to work (Anh sẽ gọi em trừ khi anh phải làm việc)

Ana will join birthday’s party unless John invites her (Ana sẽ đến bữa tiệc sinh nhật trừ khi John mời)

  • Unless mang nghĩa cảnh báo. Trong trường hợp muốn thúc giục, nhấn mạnh cần làm gì, bạn có thể dùng if not, unless. Tuy nhiên, unless có mang nghĩa mạnh hơn.

Ví dụ:

Unless you hurry, you will go to school late (Nếu không khẩn trương, bạn sẽ bị muộn học đấy)

Unless you call your mother, she will be angry (Nếu bạn không gọi mẹ, bà ấy sẽ tức giận đấy)

Lỗi bạn nên tránh khi dùng Unless

Sau đây là một số lỗi thường gặp khi sử dụng unless bạn nên tránh.

  • Không dùng unless để diễn đạt if

Ví dụ:

I will pick my brother if my parents cannot (Tôi sẽ đón anh tôi nếu bố mẹ không đi được)

Trong câu này, bạn không dùng unless thay cho if được

  • Không dùng will/would ở mệnh đề chứa unless
  • Chỉ dùng if trong câu hỏi, không dùng unless thay thế

What will happen if I late the bus? (chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị nhỡ xe bus? (Không dùng unless thay cho if trong câu này)

Chúng ta vừa tìm hiểu cấu trúc unlesss và cách sử dụng. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả và nhớ truy cập HocGioiTiengAnh nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Operated by thuyetphap.net