Cấu trúc would rather được sử dụng như thế nào?

Cấu trúc would rather rất hay được sử dụng để nói về sơ thích, mong muốn của bản thân. Vậy công thức would rather sử dụng nhưu thế nào cho đúng? Hãy cùng HocGioiTiengAnh tìm hiểu nhé.

Nội dung chính

Cấu trúc would rather với 1 chủ ngữ

Công thức would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc would rather để diễn tả mong muốn của người nói về điều gì đó ở hiện tại, tương lai. Nó thường được sử dụng trong tiếng Anh trang trọng hoặc văn viết.

 • Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V
 • Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V
 • Nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ:

I would rather stay at home

I would rather not stay at home

Would you rather stay at home?

Công thức would rather ở quá khứ

Nếu muốn nói đến sự nuối tiếc hay mong muốn về một điều gì đã xảy ra trong quá khứ, bạn có thể dùng would rather.

Công thức:

 • Khẳng định: S + would rather + have + V3
 • Phủ định: S + would rather (not) + have + V3
 • Nghi vấn: Would + S + rather + have + V3

Ví dụ:

I would rather have given mother a gift (Tôi ước gì đã tựng mẹ một món quà)

He would rather have spent time for wife (Anh ta mong mình đã dành nhiều thời gian cho vợ)

Cấu trúc would rather được sử dụng như thế nào?

Cấu trúc would rather than/ would rather or

Khi diễn tả yêu thích một điều gì đó hơn việc gì khác, chúng ta dùng would rather than / would rather or.

 • Thì hiện tại: S + would rather (not)+ N/V(nguyên mẫu) + than + N/V(nguyên thể)…
 • Thì quá khứ: S + would rather (not) + have + V (PII) + than + N/V(nguyên thể)…

My mother would rather eat vegetable than eat meat

Would you rather eat here or go out?

Cấu trúc would rather với 2 chủ ngữ

Would rather ở hiện tại, tương lai

Would rather có thể dùng để giả định đối lập với hiện tại hoặc mong ai đó làm điều gì đỏ ở hiện tại, tương lai.

Công thức:

 • Khẳng định: S1 + would rather (that) + S2 + V-ed
 • Phủ định: S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed
 • Nghi vấn: Would + S + rather + S2 + V-ed

Ví dụ:

I would rather my mother bought a cake

Would you rather he stayed here?

Would rather ở quá khứ

Thể hiện nuối tiếc, mong muốn điều gì trong quá khứ.

Công thức

 • Khẳng định: S1 + would rather (that) + S2+ had + V3
 • Phủ định: S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3
 • Nghi vấn: Would + S + rather + S2 + had + V3

Ví dụ:

I would rather that he had visited me early

John would rather that he hadn’t divorced his wife

Viết tắt của would rather

Khẳng định:

 • I would = I’d
 • She would = She’d
 • He would = He’d
 • We would = We’d
 • It would = It’d
 • They would = They’d
 • You would = You’d

Phủ định:

 • She would rather not = She’d rather not
 • He would rather not = He’d rather not
 • They would rather not = They’d rather not
 • It would rather not =It’d rather not
 • You would rather not = You’d rather not
 • We would rather not = We’d rather not

Trên đây là cấu trúc would rather rất hay gặp trong tiếng Anh. Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt và truy cập HocGioiTiengAnh để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Powered by alicepetmart.com