Cách sử dụng cấu trúc enough dễ nhớ

Cấu trúc enough là chủ điểm rất hay gặp trong tiếng Anh. Bạn có thể bắt gặp trong giao tiếp, trong các kỳ thi. Sau đây là cách sử dụng enough đúng nhất.

Cấu trúc enough

Trong tiếng Anh, enough có nghĩa là “đủ”. Tuy vậy, trong một vài rường hợp, “enough” có thể dùng để chỉ kích cỡ, số lượng của một vật. Enough thường đứng sau tính từ, trạng từ và đứng trước danh từ.

Ví dụ: I don’t have enough money to buy that car (Tôi không đủ tiền mua chiếc xe đó)

Cách dùng enough

Mỗi cấu trúc khác nhau, enough sẽ được sử dụng khác nhau.

  • Enough và tính từ theo sau là động từu nguyên thể có “to”

Cấu trúc: S + tobe (not) + adj (tính từ) + enough + (for sbd) + to V (động từ)

Ví dụ: This apartment is large enough for 4 people to stay (Căn hộ này đủ rộng cho 4 người ở)

  • Enough và danh từ

Cấu trúc: S + V + enough + Noun (danh từ) + (for sbd) + to V (động từ)

Ví dụ: I don’t have enough time to meet him (Tôi không có thời gian để gặp anh ta)

  • Enough với trạng từ

Cấu trúc: S + V + Adv (trạng từ) + enough + (for sbd) + to V(động từ)

Ví dụ: I study hard enough to pass the exam (Tôi học hành chăm chỉ đủ để vượt qua kỳ thi)

She ran fast enough to keep up with the train (Tôi chạy nhanh đủ để bắt kịp chuyến tàu)

Cách sử dụng cấu trúc enough dễ nhớ

Lưu ý khi dùng enough

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng enough

  • Trước tính từ, trạng từ có so, very, too, quite, extemely… hay trước danh từu có many, much, lots of, a lot of… chúng ta sẽ bỏ đi những từ đó nếu đã dùng enough.

Ví dụ: Lan is very intelligent. She can become a good manager

>>> Lan is intelligent enough to become a good manager

  • Khi viết lại câu với enough, chúng ta có thể lược bỏ “for sbd”. Đặc biệt khi chủ ngữ chỉ ý chung chung

Ví dụ: The weather is very nice. We can go out for camping

>>> The weather is nice enough to go out for camping (Thời tiết đủ đẹp để đi ra ngoài cắm trại)

  • Nếu dùng enough để nối câu, chủ ngữ câu thứ nhất trùng tân ngữ thứ 2, chúng ta có thể loại bỏ phần tân ngữ ở phía câu sau.

This dress is very small. I can’t wear it

>>> This dress is not large enough to be worn (Chiếc váy này không đủ rộng để mặc)

This test is extremely easy. I can do it

>>> This test is easy enough for me to do (Bài kiểm tra này đủ dễ để tôi có thể làm được)

Trên đây là cấu trúc enough và cách sử dụng. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả và nhớ truy cập HocGioiTiengAnh để tìm hiểu nhiều bài học tiếng Anh bổ ích nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Powered by hatgionggiadinh.com